Copyright YourCompany Co. 2012

Podejście terapeutyczne, które stosuję, to psychoterapia psychodynamiczna.  Opiera się na założeniach i najlepszych osiągnięciach psychoanalizy, szukając przyczyn naszego zachowania, często utrudniającego życie zawodowe i prywatne, w wewnętrznych konfliktach. Konfliktów tych nie jesteśmy w pełni, a czasami w ogóle świadomi, jednak wpływają one na nas, powodując dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu. Większość z tych nieuświadomionych konfliktów kształtuje się w dzieciństwie i wczesnej młodości. Terapia ma na celu złagodzenie tego dyskomfortu, poprzez  dodarcie do jego źródeł i pokazanie  istoty konfliktów pacjentowi. To z kolei umożliwia pracę nad zmianą i tym samym  przynosi ulgę i ułatwia radzenie sobie z problemami w przyszłości.

 

W terapii psychodynamicznej pacjent i terapeuta zawierają kontrakt psychoterapeutyczny, w którym ustalają między innymi cel pracy terapeutycznej.  Budowana w trakcie terapii relacja, pozwala na lepsze zrozumienie siebie, swojego zachowania i jego przyczyn.