Copyright YourCompany Co. 2012

Psychoterapia indywidualna długoterminowa  

Skierowana do osób pragnących poznać siebie głębiej, zrozumieć swoje zachowanie w różnych sytuacjach i towarzyszące temu zachowaniu uczucia. Celem terapii jest zmiana funkcjonowania w przyszłości.  Termin zakończenia terapii nie zostaje ustalony z góry. 

 

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa 

Dla osób będących w kryzysie, odczuwających łatwy do zdefiniowania dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu. Celem jest zbadanie żródeł i isoty tego dyskomfortu, co umożliwia pracę nad zmianą i ułatwia radzenie sobie z problemami w przyszłości. Terapia ma z góry ustalony cel oraz termin zakończenia. 

 

Psychoterapia młodzieży 

Skierowana do osób, które mają kłopot z poradzeniem sobie z trudnościami pojawiającymi się najczęściej w okresie dojrzewania. Ma na celu przyniesienie ulgi w codziennym życiu młodego człowieka, a także pracę nad umiejętnością radzenia sobie z codziennymi problemami w  przyszłości.  Terapia zakłada spotkania psychoedukacyjne z rodzicami, jednak główna praca terapeutyczna odbywa się indywidualnie z nastolatkiem. 

 

Psychoterapia par 

Skierowana do par, które doświadczają trudności w związku i chcą poradzić sobie z nimi poprzez spojrzenie na nowo na swój związek, swój w niego wkład i zaangażowanie.