Copyright YourCompany Co. 2012

Latarnia jest symbolem nawigacji w sytuacji kłopotu, kryzysu. Pozwala bezpiecznie dopłynąć do brzegu gdy zawodzą okoliczności i świat staje się niepewny.  Doskonale oddaje rolę psychoterapeuty w procesie terapii. 

PSYCHOTERAPIA

Pomoc dla dorosłych i młodzieży